polskienglish

Kancelaria Radcy Prawnego

Bartłomiej Latos

Formy działania

Formy świadczenia pomocy prawnej dostosowane są do specyfiki danej sprawy oraz indywidualnych potrzeb klienta. Przy przyjęciu zlecenia Kancelaria proponuje optymalny sposób współpracy (w zależności od charakteru i etapu sprawy), a ostateczna decyzja w tym zakresie należy do klienta. 

Czynności obsługi prawnej mogą być realizowane w szczególności poprzez:

  • kompleksową obsługę stałą obejmującą wszystkie aspekty bieżącej działalności gospodarczej klienta,
  • porady i konsultacje prawne (osobiste lub za pośrednictwem poczty e-mail),
  • realizację określonych czynności lub działań (np. opracowanie dokumentu, opinii prawnej, udział w negocjacjach lub ich organizacja itp.), 
  • zastępstwo prawne w postępowaniu przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracyjnymi, jak też przed sądem polubownym.

Pomoc prawna może być świadczona w języku polskim lub angielskim. W razie konieczności Kancelaria może zapewnić wykwalifikowanego tłumacza również innego języka.