polskienglish

Kancelaria Radcy Prawnego

Bartłomiej Latos

Pro Bono

Radca prawny to zawód zaufania publicznego, z którym wiążą się istotne obowiązki. Jednym z nich jest odpowiedzialność społeczna i wpisany w nią nakaz szczególnej wrażliwości na potrzeby innych. Uwzględniając ten aspekt działalności Kancelaria część swego potencjału poświęca pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.

W tym zakresie jest członkiem programu Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Paczki Prawników, a także angażuje się w kampanie organizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych przy współpracy z Komisją Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Komisją Praw Człowieka Okręgowej Rady Radców Prawnych we Wrocławiu.

Kancelaria zapewniała również nieodpłatne wsparcie prawne na rzecz Dolnośląskich Onkoigrzysk Dzieci i Młodzieży, organizowanych corocznie przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Fundację Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową oraz Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.