polskienglish

Kancelaria Radcy Prawnego

Bartłomiej Latos

Prawo europejskie i międzynarodowe

Na gruncie prawa międzynarodowego Kancelaria oferuje m.in. sporządzanie, wnoszenie i popieranie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu.

Z uwagi na członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Kancelaria zapewnia reprezentację procesową przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Ponadto normy prawa europejskiego są w razie konieczności zawsze brane pod uwagę przy rozstrzyganiu zagadnień prawa polskiego.