polskienglish

Kancelaria Radcy Prawnego

Bartłomiej Latos

Samorząd terytorialny i administracja państwowa

W odniesieniu do klientów będących jednostkami samorządu terytorialnego, administracji państwowej lub innymi podmiotami sfery finansów publicznych, Kancelaria dodatkowo oferuje:

  • kompleksową obsługę bieżącej działalności urzędów i jednostek komunalnych,

  • przygotowanie i obsługę procesów inwestycyjnych w oparciu o reguły partnerstwa publiczno-prywatnego, 

  • przygotowanie i weryfikację projektów aktów prawa miejscowego oraz uchwał i rozstrzygnięć organów administracji.